123,000  100,000 

Bộ dụng cụ đa năng bao gồm
1 đầu vặn vít, 1 nhíp và 45 đầu vít đủ loại:
8 đầu lục giác sao: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20
6 đầu lục giác: H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0.
7 đầu dẹp: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 ,4.0.
5 đầu bake: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5.
1 đầu tam giác: 2.0
1 đầu chữ Y: 2.0
1 đầu chữ U: 2.6
1 đầu sao: 0.8
1 đầu tròn: 1.5